Miss Tram Academy / Question and Answer

Question and Answer

What is a STICKER AND POLISHER?

|Hỏi – Đáp||✨ Thế nào là MÁY XĂM ĐI NÉT và MÁY XĂM ĐÁNH BÓNG? Có người nhắn Miss Trâm về 2 loại máy này, không biết mục đích của bạn sử dụng 2 loại này để làm chi, nhưng Miss trâm cũng tư vấn và cung cấp thông tin …

Read More »

How To Handle The Sprayed Eyebrows Are Completely Red

How To Handle The Sprayed Eyebrows Are Completely Red

| QUESTION - ANSWER | ✨ 𝑿𝒖̛̉ 𝑳𝒚́ 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑵𝒂̀𝒐 Đ𝒐̂́𝒊 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑷𝒉𝒖𝒏 𝑿𝒐𝒏𝒈 𝑩𝒊̣ Đ qua Last week, Miss Tram received an email of your friend KTV looking forward to Miss Tram sharing more experience "Handling the case of eyebrow spray finished red ". By the way, ...

Read More »
Call Now Button