Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 9

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên

Hình Ảnh Đôi Chân Mày Đầy Nam Tính Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Làm Đẹp.

Trước: Chân mày của anh khách này có phần đuôi khá rõ nét vì sợi nhiều và đậm, song phần đầu sợi lại thưa. Thêm nữa, các sợi mày này chưa sắp xếp phù hợp vào khuôn dáng rõ ràng. 

Sau: Đôi mày này muốn ĐẸP TỰ NHIÊN theo yêu cầu của anh cũng không có gì khó khăn. Chuyên viên của Miss Tram đã đo vẽ lại dáng chân mày theo TỶ LỆ VÀNG và sử dụng kỹ thuật Điêu khắc phẩy sợi tự nhiên để hoàn thiện những khuyết điểm nêu trên. 

Kết quả như nào mời mọi người xem qua từng hình ảnh nhé! 

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 10
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 11
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 10
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 11
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 10
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 11
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 10
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Nam Tự Nhiên 11