Miss Tram Academy / Câu Chuyện Học Viên

Câu Chuyện Học Viên

Học viên Anna Kim Vũ khóa Chân mày chuyên nghiệp lên mẫu Xử lý chân mày bị xanh + đốm mực lem không đều màu thành chân mày Ombre nâu đen tự nhiên

Học viên Anna Kim Vũ khóa Chân mày chuyên nghiệp lên mẫu Xử lý chân mày bị xanh + đốm mực lem không đều màu thành chân mày Ombre nâu đen tự nhiên

|Kết quả học viên|| ✨ 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑲𝒊𝒎 𝑽𝒖̃ 𝑿𝒖̛̉ 𝑳𝒚́ 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑻𝒓𝒐̂̉ 𝑿𝒂𝒏𝒉, 𝑳𝒆𝒎 𝑴𝒖̛̣𝒄 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒐̂𝒊 𝑴𝒂̀𝒚 𝑴𝒐̛́𝒊 𝑶𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑻𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 Các bạn học viên có thấy hiện tượng 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒎𝒂̀𝒚 𝒏𝒈𝒂̉ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉, 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂́𝒎 𝒎𝒖̛̣𝒄 𝒍𝒆𝒎, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 đang xuất hiện trên đôi …

Read More »

Chị Mỹ Hương lên mẫu Điêu khắc chân mày Nam

Chị Mỹ Hương lên mẫu Điêu khắc chân mày Nam ảnh 1

|Kết quả học viên|| ✨ 𝙃𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝐌𝐲̃ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐢𝐞̂𝐮 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐌𝐚̀𝐲 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚𝐦 Tén…ten… Nhìn hàng mày vừa điêu khắc xong cho anh khách ĐỀU ĐẸP – RÕ RÀNG – TỰ NHIÊN như vậy thì mấy ai nghĩ là do học viên làm đúng không ạ? …

Read More »

Mẫu điêu khắc của Học viên Thu Hoài

Mẫu điêu khắc của Học viên Thu Hoài

|Kết quả học viên|| ✨ 𝙃𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙏𝙝𝙪 𝙃𝙤𝙖̀𝙞 𝙃𝙤𝙖̀𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘾𝙝𝙖̂𝙣 𝙈𝙖̀𝙮 Đ𝙞𝙚̂𝙪 𝙆𝙝𝙖̆́𝙘 𝘾𝙝𝙤 𝙈𝙖̂̃𝙪 Tại Miss Tram Academy, Học đi đôi với Hành từ xưa đến nay vẫn luôn được xem là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo học viên 𝗵𝗼̣𝗰 đ𝗲̂́𝗻 đ𝗮̂𝘂 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ …

Read More »

Học viên Như Quỳnh tự tin lên mẫu Điêu khắc phẩy sợi chân mày

Học viên Như Quỳnh tự tin lên mẫu Điêu khắc phẩy sợi chân mày ảnh 3

|Kết quả học viên|| ✨ 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑸𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑻𝒖̛̣ 𝑻𝒊𝒏 Đ𝒊𝒆̂𝒖 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑪𝒉𝒐 𝑴𝒂̂̃𝒖 🌟 Cả nhà thấy đôi mày của mẫu do chị Quỳnh thực hiện có đẹp chưa ạ? Trong lần thực hành này, chị Quỳnh đã tự tin hơn rất nhiều và gần như …

Read More »

Học viên Hương Quách khóa Phun Thêu Điêu Khắc chuyên nghiệp Tự tin lên mẫu Phun Tản bột kết hợp Ombre đầu tiên

Học viên Hương Quách khóa Phun Thêu Điêu Khắc chuyên nghiệp Tự tin lên mẫu Phun Tản bột kết hợp Ombre đầu tiên

|Kết quả học viên|| ✨ 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂́𝒄𝒉 𝑳𝒂̂̀𝒏 Đ𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑷𝒉𝒖𝒏 𝑻𝒂̉𝒏 𝑩𝒐̣̂𝒕 𝑲𝒆̂́𝒕 𝑯𝒐̛̣𝒑 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑶𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑪𝒉𝒐 𝑴𝒂̂̃𝒖 🌟 Tin được không các bạn ơi, chị Hương Quách – Học viên khoá PHUN – THÊU – ĐIÊU KHẮC CHUYÊN NGHIỆP của Miss Tram Academy …

Read More »

Học viên Phượng lên mẫu đầu tiên Điêu khắc mày 9D phẩy sợi tự nhiên

Học viên Phượng lên mẫu đầu tiên Điêu khắc mày 9D phẩy sợi tự nhiên

|Kết quả học viên||✨ Đ𝐢𝐞̂𝐮 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐌𝐚̀𝐲 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝟗𝐃 𝐃𝐨 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 Đ𝐚̉𝐦 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 Sau các giờ học lý thuyết và các bài kiểm tra thì đây là lần đầu tiên chị Phượng được hợp tác cùng với mẫu để thực hành Đ𝐢𝐞̂𝐮 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐌𝐚̀𝐲 𝐓𝐮̛̣ …

Read More »

Kết Quả Của Chị Yến Thực Hành Điêu Khắc Chân Mày Nữ Hoàng 9D

Kết Quả Của Chị Yến Thực Hành Điêu Khắc Chân Mày Nữ Hoàng 9D

|Kết quả học viên||✨ 𝑲𝒆̂́𝒕 𝑸𝒖̉𝒂 𝑪𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒊̣ 𝒀𝒆̂́𝒏 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒊𝒆̂𝒖 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑵𝒖̛̃ 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 9𝑫 Học lý thuyết song song với thực hành là điều rất quan trọng, góp phần giúp học viên CHẮC tay nghề để tự tin làm việc. Tại Miss Tram Academy, thời gian …

Read More »

Học Viên Đăng Khoa Lê mẫu phun mày Tản Bột kết hợp Ombre đầu tiên

Học Viên Đăng Khoa Lê mẫu phun mày Tản Bột kết hợp Ombre đầu tiên

|Kết quả học viên |✨ 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑷𝒉𝒖𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂̀𝒚 𝑻𝒂̉𝒏 𝑩𝒐̣̂𝒕 𝑲𝒆̂́𝒕 𝑯𝒐̛̣𝒑 𝑷𝒉𝒖𝒏 𝑶𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑳𝒂̂̀𝒏 Đ𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 “Vừa ĐẸP – Vừa KHÉO” là có thật đó các bạn ạ. Nhìn kết quả do học viên thực hiện như này 𝙉𝙂𝘼𝙔 𝙇𝘼̂̀𝙉 Đ𝘼̂̀𝙐 𝙏𝙄𝙀̂𝙉 …

Read More »
Call Now Button