Câu Chuyện Học Viên

Câu Chuyện Học Viên là nơi lưu trữ cũng như chia sẻ kết quả thực tế cùng cảm nhận của học viên trong và sau kết thúc khóa học tại học viện thẩm mỹ Miss Trâm.