Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Phun Ombre Chân Mày Mới 5

Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ – Phun Ombre Chân Mày Mới

Thực Tế Kết Quả Xử Lý Mày Bị Trổ Đỏ Nhạt Màu Và Làm Mới Bằng Điêu Khắc Chân Mày.

Trước: Như các bạn cũng thấy, chân mày cũ của chị Thuỷ đã bị trổ đỏ, nhạt màu nên dáng mày không còn rõ ràng và phù hợp nữa. 

Sau: Chân mày này được Chuyên viên xử lý màu cũ bằng kỹ thuật hiện đại, sau đó mới tiến hành Phun Ombre nâu đen tự nhiên để màu lên CHUẨN – ĐẸP hơn.

Hình ảnh kết quả được Miss Tram ghi lại ngay sau đây rồi nha!

Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Phun Ombre Chân Mày Mới 6 Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Phun Ombre Chân Mày Mới 7

Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Phun Ombre Chân Mày Mới 8 Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Phun Ombre Chân Mày Mới 9

 

5/5 - (1 bình chọn)