Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 6

Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều

Hình Ảnh Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Các Sợi Mày Mọc Không Đều.

Trước: Có thể thấy, tổng thể chân mày của chị khách khá nhạt do các sợi mày mọc chưa đồng đều và thưa thớt. 

Sau: Sau khi cân nhắc, chị đã tin tưởng ghé Miss Tram Natural Beauty Center để làm đẹp với phương pháp Điêu khắc chân mày. Kỹ thuật này sẽ tạo ra những sợi mày tự nhiên, không có khung bao quanh, khắc bù và xen kẽ vào giữa lông mày thật giúp chân mày trông tự nhiên hơn. 

Các bạn có thể xem kỹ từng hình ảnh về chân mày của chị ngay sau đây nhé! 

Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 7 Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 8 Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 9 Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 10 Trước Và Sau Khi Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Sợi Mày Không Đều 11