Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 8

Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc

So Sánh Hình Ảnh Trước Và Sau Của Khách Hàng Khi Làm Đẹp Bằng Công Nghệ Điêu Khắc Phẩy Sợi Tự Nhiên.

Trước: Đôi mày cũ của chị khách có phần đầu hơi nhỏ, các sợi cũng rõ nhưng về phía đuôi lại nhạt và ngắn. 

Sau: Do chân mày chưa từng trải qua phương pháp làm đẹp nào, nên Miss Tram có tư vấn cho chị về công nghệ Điêu khắc phẩy sợi tự nhiên. Khi áp dụng công nghệ này, các sợi mày nhân tạo được hoàn toàn thực hiện bằng tay, đan xen khéo léo với hàng mày cũ để giữ nguyên nét TỰ NHIÊN. 

Kết quả sau khi thực hiện đã khiến cho chị cảm thấy rất hài lòng. Miss Tram mời cả nhà vào tham khảo kỹ hơn qua những hình ảnh sau đây nhé! 

Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 9 Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 10 Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 11 Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 12

Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 13 Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 14 Trước Và Sau Khắc Phục Chân Mày Phần Đầu Nhỏ Bằng Điêu Khắc 9