Chủ Đề: những điều cần biết về nối mi dưới

Những Điều Cần Biết Về Keo Nối Mi

Những Điều Cần Biết Về Keo Nối Mi 2

Nếu nói về nối mi, bạn phải nhắc đến keo dán mi, bởi vì đây là dung dịch giúp gắn kết giữa sợi mi giả và mi thật. Việc lựa chọn keo nối mi cũng rất quan trọng, nó quyết định một phần đến chất lượng của bộ mi sau …

Read More »