Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ 4

Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ

Hình Ảnh Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ

Trước: Nhìn qua gương mặt của chị khách này có thể nhận thấy chân mày có phần đuôi hơi thấp và thưa sợi dẫn đến tổng thể khuôn mày chưa thực sự phù hợp với gương mặt. Điều này khiến chị cảm thấy chưa thực sự hài lòng. 

Sau: Chị khách đã trao đổi và được #TeamMissTram tư vấn khắc phục những nhược điểm trên bằng phương pháp Điêu khắc phẩy sợi tự nhiên. Phương pháp này giúp cho từng sợi mày của chị rõ nét hơn, nhờ dao khắc chuyên dụng được chuyên viên dùng để khắc từng sợi tỉ mỉ đan xen cùng lông mày thật. 

Cùng nhìn lại kết quả chân mày của chị khách ngay sau đây nhé!

Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ 5 Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ 6 Trước Và Sau Thực Hiện Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Cho Nữ 7