Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ 5

Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ

Hình Ảnh Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ

Trước: Đôi mày của chị khách đang có phần đầu khá nhỏ vì có ít sợi, đuôi ngắn và chưa rõ nét nên nhìn tổng thể chân mày chưa thực sự phù hợp. 

Sau: Sau khi đã trao đổi và nghe #teamMissTram tư vấn, Chị  đã lựa chọn phương pháp Phun Shading tạo hạt. Phương pháp này giúp cho chân mày nhìn sắc sảo và dáng mày rõ nét hơn rất nhiều. 

Miss Tram cảm ơn chị rất nhiều vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ!

Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ 6Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ 7 Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ 8 Trước Và Sau Phun Chân Mày Magic Shading Tạo Hạt Cho Nữ 9

5/5 - (1 bình chọn)