Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 6

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng

Hình Ảnh Đôi Chân Mày Chuẩn Tỷ Lệ Vàng Của Khách Hàng Sau Khi Điêu Khắc Mày Nữ Hoàng.

Trước: Đôi mày của chị khách này đã có sợi nhưng có điều các sợi mày này lại sắp xếp lộn xộn, chưa tạo thành một dáng mày hài hoà. 

Sau: Lựa chọn Điêu khắc để làm đẹp cho chân mày, chị hoàn toàn hài lòng khi chân mày mới được cân chỉnh, tạo dáng hài hoà theo TỶ LỆ VÀNG gương mặt. Các sợi điêu khắc đan xen một cách khéo léo giữa những sợi mày cũ trông thật tự nhiên và hoàn chỉnh. 

Cùng nhìn lại hình ảnh của chị ngay sau đây nhé! 

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 7 Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 8

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 9 Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 10 Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Tự Nhiên Theo Tỷ Lệ vàng 11