Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 1

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng

Hình Ảnh Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng

Trước: Chị khách có các sợi mày còn lộn xộn ở phần đuôi, chưa được rõ nét. 

Sau: Sau thực hiện phương pháp điêu khắc chân mày, mày của chị khách tự nhiên và rõ nét hơn. Chị khách vui vẻ và hài lòng với kết quả.

Cùng xem hình ảnh kết quả ngay dưới đây nhé!

Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 2
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 3
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 4
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 5
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 6
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 2
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 3
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 4
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 5
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 6
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 2
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 3
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 4
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 5
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 6
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 2
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 3
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 4
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 5
Trước Và Sau Điêu Khắc Chân Mày Cho Khách Hàng 21
Call Now Button
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese