Miss Tram Academy / Khóa Học Nghề / Tuyển Học Viên Tại MissTram Academy

Tuyển Học Viên Tại MissTram Academy

Chị Thủy lên mẫu Xử lý chân mày thêu cũ thành chân mày Điêu khắc phẩy sợi tự nhiên – Đẹp xuất xắc mẫu đầu tiên

Chị Thủy lên mẫu Xử lý chân mày thêu cũ thành chân mày Điêu khắc phẩy sợi tự nhiên - Đẹp xuất xắc mẫu đầu tiên

|Kết quả học viên||✨ 𝑲𝒆̂́𝒕 𝑸𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑿𝒖̛̉ 𝑳𝒚́ 𝑴𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒆̂𝒖 𝑪𝒖̃ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒊𝒆̂𝒖 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒚 𝑺𝒐̛̣𝒊 𝑻𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑻𝒉𝒖𝒚̉ Đây mới chỉ là lần ĐẦU TIÊN được hợp tác làm đẹp cho mẫu thôi, vậy mà chị Thuỷ vẫn hoàn thành quá xuất sắc kết quả …

Read More »

Tuyển Học Viên Khoá Học Phun Thêu Điêu Khắc Thẩm Mỹ Tháng 12/2019

📣📣📣 |Đ𝙖̆𝙣𝙜 𝙠𝙮́ 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙝𝙤̣𝙘|| 𝙋𝙃𝙐𝙉 𝙏𝙃𝙀̂𝙐 Đ𝙄𝙀̂𝙐 𝙆𝙃𝘼̆́𝘾 𝙏𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙔̃ 𝙏𝙃𝘼́𝙉𝙂 12 ✨ 𝙉𝙃𝘼̣̂𝙉 𝙉𝙂𝘼𝙔 𝙌𝙐𝘼̀ 𝙏𝘼̣̆𝙉𝙂 𝘾𝙃𝘼̂́𝙏 𝙇𝙐̛𝙊̛̣𝙉𝙂   ✳️ Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành làm đẹp, đào tạo thẩm mỹ trong nước & nước ngoài, Grand Master Tram Dong cùng đội ngũ giảng viên …

Read More »

Tuyển Học Viên Khoá Học Phun Thêu Điêu Khắc Thẩm Mỹ Tháng 11/2019

📣📣📣 |Đ𝙖̆𝙣𝙜 𝙠𝙮́ 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙝𝙤̣𝙘|| 𝙋𝙃𝙐𝙉 𝙏𝙃𝙀̂𝙐 Đ𝙄𝙀̂𝙐 𝙆𝙃𝘼̆́𝘾 𝙏𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙔̃ 𝙏𝙃𝘼́𝙉𝙂 11 ✨ 𝙉𝙃𝘼̣̂𝙉 𝙉𝙂𝘼𝙔 𝙌𝙐𝘼̀ 𝙏𝘼̣̆𝙉𝙂 𝘾𝙃𝘼̂́𝙏 𝙇𝙐̛𝙊̛̣𝙉𝙂 ✳️ Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành làm đẹp, đào tạo thẩm mỹ trong nước & nước ngoài, Grand Master Tram Dong cùng đội ngũ giảng viên tại …

Read More »
Call Now Button