Trước Và Sau Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Nam Tạo Dáng Mày 4

Trước Và Sau Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Nam Tạo Dáng Mày

Hình Ảnh Kết Quả Điêu Khắc Chân Mày Phẩy Sợi 3D Tạo Dáng Mày Chuẩn Đẹp

Trước: Có thể nhận thấy về cơ bản hàng mày của vị khách hàng nam này có sợi mày rất khỏe và mày đen nhưng dáng mày lại bị hơi cụt phần đuôi và dáng mày chưa rõ ràng. Nên anh đã đến với Miss Trâm chia sẻ về vấn đề này.

Sau: Miss Trâm tư vấn chọn phương pháp Điêu khắc mày phẩy sợi 3D cho đôi mày của nam trong trường hợp này. Kỹ thuật điêu khắc 3D sẽ khắc phục được phần đuôi bị thiếu sợi, và vẫn giữ được nét tự nhiên cho đôi mày rậm vốn có.

Tham khảo hình ảnh kết quả điêu khắc chân mày phẩy sợi 3D cho nam giới.

Trước Và Sau Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Nam Tạo Dáng Mày 5 Trước Và Sau Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Nam Tạo Dáng Mày 6Trước Và Sau Phương Pháp Điêu Khắc Chân Mày Nam Tạo Dáng Mày 7