Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp 5

Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ – Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp

Hình Ảnh Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ – Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp

Trước: Khi đến với Miss Tram, Chuyên Viên có kiểm tra thấy chân mày của chị khách này có sẹo do thực hiện treo chân mày trước đó. Phần màu mực cũ cũng đã nhạt nên làm cho dáng chân mày không còn rõ ràng. 

Sau: Cùng chị khách trao đổi và tư vấn, cả hai nhất trí sử dụng kết hợp giữa kỹ thuật Điêu khắc và Phun Shading tạo nét cho đôi mày mới. Nhờ sự phối kết hợp này mà hàng mày mới đã ẩn đi được vết sẹo, đường nét trở nên sắc sảo hơn. 

Sau đây là hình ảnh kết quả chân mày của chị khách này nha mọi người!

Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp 6 Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp 7Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp 8Trước Và Sau Xử Lý Mày Cũ - Điêu Khắc Kết Hợp Phun Shading Đẹp 9

5/5 - (1 bình chọn)