Trước Và Sau Xử Lý – Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Mày Cũ Trổ Đỏ

Hình Ảnh Trước Và Sau Xử Lý – Điêu Khắc Chân Mày Khắc Phục Mày Cũ Trổ Đỏ

Trước: Phần chân mày của chị khách hàng bị trổ đỏ, màu mực của chị bị nhạt.

Sau: Chị khách nữ hài lòng với đôi mày tự nhiên sau thực hiện phương pháp điêu khắc chân mày phẩy sợi tự nhiên.

Cùng xem hình ảnh kết quả sau thực hiện phương pháp này của khách hàng ở dưới nhé!

Call Now Button
EnglishVietnamese